Allsidig og inkluderende ortopediingeniører med god kjennskap og erfaring innen ortoser til voksne søkes til vår avdeling på Ryen i Oslo. Den vi ser etter har evne til å inspirere andre, gode samarbeidsevner, og kan skape arbeidsflyt og velfungerende team.

Som teamleder er du leder for orto­pediingeniørene og teknikerne i ortoseteamet, men jobber også klinisk som en del av teamet. Fagansvar og kvalitet er underlagt fagleder, men du rapporterer direkte til avdelingsleder og har stor frihet og selvstendig ansvar innenfor fagområdet.

Vi kan tilby stor faglig frihet i et solid norsk selskap uten leverandørbindinger, 
konkurransedyktige betingelser, pensjon/forsikringsordninger, fleksitid,
overskuddsdeling (bonus), gratis parkering og hyggelig arbeidsmiljø.

Ta kontakt med fagleder Sissel Braut (940 05 647)  eller produksjonsleder Jørgen Holte Sørlie (940 05 654) for en prat. Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Søknad og CV sendes på e-post til avdelingsleder Tor Langbråten, tor.langbraten@ortopediteknikk.no.