Ortopediteknikk er en aktiv lærebedrift, og vil til enhver tid ha plass til et antall turnuskandidater ved avdelingene. Søk så snart du vet hvor du ønsker å bo under turnustjenesten, så er sjansen større for at du får den plassen du ønsker.

Vi har gode lønns- og arbeidsvilkår, og ønsker at du skal få en god og lærerik tid i turnus.

Ta kontakt med den enkelte avdeling, eller fagsjef Jan Olav Lohne på telefon 950 21 833 eller e-post jan.olav.lohne@ortopediteknikk.no for mer informasjon eller søknad.

Vi er opptatt av frihet og trygghet for våre arbeidstakere, og ikke minst for turnuskandidater. I samsvar med anbefaling fra Ortopediingeniørutdanningen, enighet i OVL og generell skepsis hos arbeidstakerforeninger avtaler Ortopediteknikk aldri økonomisk bindende avtaler (sponsing) så lenge du er student. Det er veldig lett å havne i en situasjon der du er økonomisk bundet når du egentlig ønsket frihet. Men vi lager gjerne en avtale om turnustid uten økonomisk binding. Underveis i turnustiden vil det være naturlig å vurdere videre arbeidskontrakt dersom begge parter ønsker det.