Vi kan tilby gode betingelser og stor grad av frihet til å utvikle avdelingen videre. Avdelingsleder er deltaker i firmaets ledergruppe og rapporterer til daglig leder.
Avdelingen som startet opp i -92, er godt innarbeidet i kommunene. Den er sentralt lokalisert i moderne lokaler på Løkketangen i Sandvika i kort avstand til offentlig kommunikasjon og parkeringshus. Herfra betjenes Bærum Sykehus, Fram, Lønnås og andre rehabiliteringssteder. 

Ortopediteknikk AS ble grunnlagt i 1980 og er det største privateide firmaet i den norske bransjen. Vi har stått imot oppkjøpsbølgen slik at vi fortsatt har all vår produksjon i Norge og er uten leverandørbindinger.
For henvendelse om stillingen; Lise Skaaret Knutsen mob 94014755 lise.skaaret@ortopediteknikk.no           
Søknad sendes bjorn.svaren@ortopediteknikk.no innen 1 mai 2019.