Oppdatert 27.03.2020

Helsedirektoratet har forlenget tiltakene for å hindre smitte av koronaviruset til etter påske. Dette berører vår virksomhet sterkt, men vi forholder oss selvfølgelig til de tiltak myndighetene gjør, for å bremse utviklingen av covid-19-pandemien.

I utgangspunktet skal all aktivitet hos oss stanse fra 16. mars og foreløpig til og med mandag 13. april. Har du time i denne perioden, vil du bli kontaktet for ny time. Vi kan imidlertid ikke si noe om hvor lenge tiltaket skal vare, og det er mulig avtalene må skyves enda lenger.

Hvilke unntak kan gjøres?

Helsedirektoratet har bedt oss om å gjøre unntak dersom en utsettelse vil bety en varig nedsatt funksjon. Dette må vurderes særskilt i hvert enkelte tilfelle. Men dersom du er i en behandling som er avhengig av kontinuitet, eller av andre grunner står i fare for varig skade eller tap av funksjon, vil vi kunne gjøre en individuell vurdering. Denne vurderingen må gjøres både på nye hjelpemidler, fornyelser og justeringer/reparasjoner.

Er alle avdelinger åpne?

Små klinikksteder vil stenge. Men vi opprettholder en minimumsbemanning på hovedavdelingene. Du skal også få svar på telefon når du ringer oss.

Hvilke tiltak gjør Ortopediteknikk?

Tiltakene vurdere flere ganger daglig. Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet konsekvent. I klinikken gjøres omfattende tiltak for å hindre smitte for de som kommer til oss etter unntaksregelen.