På smitterisikonivå 1 og 2 har kommunen kontroll på smittesituasjonen og sporingsarbeidet lykkes. Det kan være noe varierende smitte ved noen utbrudd, men det er liten sannsynlighet for å treffe på tilfeldige smittede personer.

På disse to nivåene har vi i Ortopediteknikk et grunnleggende smittevern, basert på etablerte standarder fra helsevesenet. De viktgiste punktene er

  • Ansatte, pasienter og kunder skal være symptomfrie
  • Godt tilrettelagt for håndhygiene
  • Godt renhold og jevnlig desinfeksjon av kontaktflater
  • Tilrettelagt for god avstand på venterom og behandlingsrom
  • God oversikt over alle besøkende for evt. smittesporing

Smittevernet baseres på en grunnleggende risikovurdering, og ansatte har opplæring i basale smittevernrutiner, håndhygiene og øvrige lokale rutiner.

Beskyttelsesutstyr benyttes i utgangspunktet bare dersom konsultasjonen krever at man er tett på over lengre tid, kontakt med slimhinner, eller at du som kunde eller pasient er i en særlig risikogruppe.

Dette er i tråd med smittevernveilder fra FHI og nasjonal bransjestandard, og begrunnes med at man har et mye bedre skjerpet fokus på rutinene når de faktisk er nødvendige. 

Smittevernleder: Jan Olav Lohne