På smitterisikonivå 3 er det økende spredning av smitte i kommunen, og kapasiteten for smittesporing og testing er under press. Rundt 10-20% av tilfellene har ukjent smittesituasjon.

Fra risikonivå 1 og 2 kjenner vi følgende punkter som de viktigste:

  • Ansatte, pasienter og kunder skal være symptomfrie
  • Godt tilrettelagt for håndhygiene
  • Godt renhold og jevnlig desinfeksjon av kontaktflater
  • Tilrettelagt for god avstand på venterom og behandlingsrom
  • God oversikt over alle besøkende for evt. smittesporing

Det viktigste tiltaket på risikonivå 3 er at vi går igjennom alle våre smitteverntiltak og påser at disse utføres korrekt. Ansatte leser seg opp på rutinene, og sørger for å følge dem. I tilllegg vil vi på risikonivå 3:

  • Senke terskelen for testing av ansatte
  • Vurdere bruk av munnbind når konsultasjoner krever nærkontakt over tid
  • Senke terskelen for bruk av munnbind i møte med risikopasienter

Smittevernet baseres på en grunnleggende risikovurdering, og ansatte har opplæring i basale smittevernrutiner, håndhygiene og øvrige lokale rutiner.

Beskyttelsesutstyr benyttes dersom konsultasjonen krever at man er tett på over lengre tid, kontakt med slimhinner, eller at du som kunde eller pasient er i en særlig risikogruppe.

Dette er i tråd med smittevernveilder fra FHI og nasjonal bransjestandard, og begrunnes med at man har et mye bedre skjerpet fokus på rutinene når de faktisk er nødvendige. 

Smittevernleder: Jan Olav Lohne