På smitterisikonivå 4 er det utbredt spredning av smitte utenfor avgrensede utbrudd. Det er press på sykehusets kapasitet, og smittesporing og testing er overbelastet.

Fra risikonivå 1 og 2 kjenner vi følgende punkter som de viktigste:

  • Ansatte, pasienter og kunder skal være symptomfrie
  • Godt tilrettelagt for håndhygiene
  • Godt renhold og jevnlig desinfeksjon av kontaktflater
  • Tilrettelagt for god avstand på venterom og behandlingsrom
  • God oversikt over alle besøkende for evt. smittesporing

På nivå 3 går vi igjennom alle våre smitteverntiltak og påser at disse utføres korrekt. Ansatte leser seg opp på rutinene, og sørger for å følge dem. I tilllegg vil vi på risikonivå 4:

  • Vurdere om enkelte konsultasjoner, særlig langvarige prosedyrer med nærkontakt på pasienter i risikogrupper, skal utsettes
  • Ansatte bruker munnbind i alle situasjoner der man ikke holder tilstrekkelig avstand, selv kortvarige
  • Vi anbefaler at kunder og pasienter også bruker munnbind, i tråd med lokale påbud fra kommunen

Smittevernet baseres på en grunnleggende risikovurdering, og ansatte har opplæring i basale smittevernrutiner, håndhygiene og øvrige lokale rutiner.

Beskyttelsesutstyr benyttes som angitt i FHI sine veiledere.

Dette er i tråd med smittevernveilder fra FHI og nasjonal bransjestandard.

Smittevernleder: Jan Olav Lohne