På smitterisikonivå 5 er det ukontrollert spredning av smitte, og fare for å overskride  sykehusenes kapasitet. Smittesporing er ikke gjennomførbart i mange tilfeller.

Fra risikonivå 1 og 2 kjenner vi følgende punkter som de viktigste:

  • Ansatte, pasienter og kunder skal være symptomfrie
  • Godt tilrettelagt for håndhygiene
  • Godt renhold og jevnlig desinfeksjon av kontaktflater
  • Tilrettelagt for god avstand på venterom og behandlingsrom
  • God oversikt over alle besøkende for evt. smittesporing

På nivå 3 går vi igjennom alle våre smitteverntiltak og påser at disse utføres korrekt. Ansatte leser seg opp på rutinene, og sørger for å følge dem. I tilllegg vil vi på risikonivå 5:

  • Vurdere om enkelte konsultasjoner skal utsettes, basert på risikovurdering
  • Ansatte bruker munnbind, og ved behov også annet beskyttelsesutstyr
  • Kunder og pasienter også bruker munnbind, i tråd med lokale påbud fra kommunen
  • Lokale påbud under utbrudd følges, og om nødvendig holdes ansatte som bor i regionen hjemme. Konsultasjoner utsettes dersom pasienten bor i senteret for utbrudd.

Smittevernet baseres på en grunnleggende risikovurdering, og ansatte har opplæring i basale smittevernrutiner, håndhygiene og øvrige lokale rutiner.

Beskyttelsesutstyr benyttes som angitt i FHI sine veiledere.

Dette er i tråd med smittevernveilder fra FHI og nasjonal bransjestandard.

Smittevernleder: Jan Olav Lohne