I Førde har vi flotte kolleger, moderne lokalar, fulle timebøker og rimelege ambisjonar.

No må vi styrke laget med fleir menneske.

 
Her finn du annonsa: 

Me søkjer Ortopediingeniør til Førde | FINN.no

Bli kjend med avdelinga i desse to artiklane:

Ortopediteknikk i Førde - ein klinikk for alt
Ninnis Torkildsen - ny kapasitet og kompetanse i Førde