Som anbefalt av Ortopediingeniørutdanningen, samt en enighet i OVL og en generell skepsis hos arbeidstakerforeninger, avtaler Ortopediteknikk aldri økonomisk bindende avtaler (sponsing) så lenge du er student. Det synes vi ikke at noen skal gjøre. Man skal være kolleger så lenge det gir mening, da skal ikke slike bindinger stå i veien for den enkeltes valg.

Det er uheldig å havne i en situasjon der du er bundet, når du egentlig bør ha frihet. Vi gjør gjerne avtaler om turnus i god tid før den skal starte, men bare avtaler uten bindinger. Underveis i turnustiden kan det være naturlig for begge parter å vurdere videre ansettelse, da vet man også bedre hva man takker ja eller nei til.

Vi har uansett gode lønns- og arbeidsvilkår, og ønsker alle en god og lærerik tid i turnus.

Se vår oversikt over turnusplasser hos oss i årene som kommer


Du kan ta kontakt med den enkelte avdeling ved avdelingsleder, eller med vår Kvalitetssjef Jan Olav Lohne på telefon 950 21 833 eller e-post jan.olav.lohne@ortopediteknikk.no for mer informasjon.

Du kan også bruke kontaktskjemaet for spørsmål eller melde interesse

Felter merket med stjerne (*) må fylles ut.