Til ortopediingeniør

Dersom pasienten har et avklart behov for enklere hjelpemidler som uansett ikke dekkes av NAV, kan du henvise direkte til ortopediingeniør. Eksempler på tilstander kan være

  • Belastningssmerter
  • Plattfot
  • Plantarfasciit
  • Hælsmerter hos barn (Sävers)
  • Metatarsalgi
  • Musearm
  • Tennisalbue
  • Overtråkk
  • Lettere ligamentskader

Pasienten betaler konsultasjon for slike vurderinger hos ortopediingeniør. 

Pasienter som allerede har fått et vedtak om stønad til ortopediske hjelpemidler, kan som regel selv søke om årlig fornyelse i 5 eller 10 år. Det er altså ikke nødvendig med ny henvisning hvert år. Når fornyelsesperioden er utløpt, kan fastlege forlenge perioden med nye 5 eller 10 år. Dette holder vi kontroll med, og sender nødvendige papirer med pasieten til fastlegen sin. Se også mer utfyllende informasjon om søknadsprosessen.

Konsultasjon i forbindelse med fornyelse av hjelpemidler dekkes av NAV, og medfører ingen kostnader for pasienten, med unntak av ev. egenandeler for fotsenger og spesialsko.