Som godkjent lærebedrift har Ortopediteknikk nesten kontinuerlig nytt personell under opplæring. 

  • Ortopediingeniørstudenter har praksis hos oss under sin utdannelse, og turnustjeneste før de blir autorisert av Statens Autorisasjonskontor.
  • Ortopediteknikere har lærlingeplass hos oss før de tar fagprøve.
  • Mange starter som ufaglærte produksjonsmedarbeidere og går opp til privatisteksamen og tar fagprøve som ortopeditekniker etter fem år.

Det har i mange år vært mangel på ortopediingeniører i Norge. Utdanningstakten har vært for lav, og vi har vært avhengige av utenlandsk personell i bransjen vår. Ved Ortopediingeniørutdanningen ved OsloMET er kapasiteten doblet fra 2017 ved at de nå tar opp studenter hvert år. Dette setter store krav til at bedriftene kan tilby praksis- og turnusplasser. 

Ortopediteknikk ser veilederansvaret som svært viktig, og samarbeider godt med både tekniker- og ingeniørutdanningen.