Logoer grønt punkt og miljøfyrtårn

I vårt miljøarbeid legger vi vekt på å produsere så lite avfall som mulig. Dette gjøres blant annet ved å resirkulere emballasje og å utnytte materialene våre optimalt.

Ortopediteknikk er kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge, som setter krav til våre leverandører. Noen av avdelingene er også sertifiserte Miljøfyrtårn, men selv om ikke alle avdelingene har oppnådd denne sertifiseringen arbeider vi etter de samme prinsippene:

  • Minimere avfall generelt, og restavfall spesielt
  • Kildesortere avfall
  • Bruke miljøvennlige alternative materialer der de finnes
  • Unngå unødvendig reising
  • Redusere energiforbruk i våre verksteder