Logoer Intertek og COde of Practice

Kvalitet er viktig. Gjennom samarbeidet med Code of Practice er Ortopediteknikk AS sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 av Intertek. Dette setter store krav til gode interne rutiner, og at disse etterleves.

Fagleder på hver avdeling har kvalitetsansvar og følger opp lokale rutiner og avvik. Avdelingene samordnes av fagsjef som sammen med daglig leder har det øverste kvalitetsansvaret.

Alle avdelingene gjennomgår en intern revisjon hvert år. I tillegg gjør Intertek en ekstern revisjon av utvalgte avdelinger årlig.