Ortopediteknikk har siden 1980 vært en av Norges største ortopeditekniske virksomheter. 140 dyktige ansatte leverer nesten 60.000 individuelt tilpassede hjelpemidler til over 30.000 brukere årlig. Selskapet er et privat aksjeselskap med norske eiere. 

Av en omsetning på 230 milloner kroner er størstedelen rekvirerte hjelpemidler som refunderes av NAV. Selskapet leverer også hjelpemidler og tjenester til helseforetak, bedriftshelsetjeneste, idrettslag og privatbetalende kunder.

Ortopediteknikks visjon er å være det naturlige førstevalg som leverandør av ortopeditekniske tjenester og produkter i de geografiske områdene de er representert.