Ortopediske hjelpemidler handler om å gi mulighet til livsutfoldelse og bevegelse. Arbeidet vårt handler om å møte mennesker, og forstå hvilke ønsker og drømmer som lever bak utfordringene, og sørge for at de lykkes. 

For noen handler det om å kunne gå til butikken, andre drømmer om å kunne gå på ski eller spille fotball. For noen handler det om å kunne sitte eller stå noen minutter hver dag.

Av en omsetning på nærmere 0,3 milliarder kroner, utgjør hovedandelen rekvirerte hjelpemidler som refunderes av NAV. Vi leverer også til helseforetak, bedriftshelsetjenester, idrettslag og privatbetalende kunder.

Ortopediteknikk sitt mål er å være en meningsfylt arbeidsplass, en god samarbeidspartner for fagmiljøene rundt oss, og førstevalget for de som trenger ortopeditekniske hjelpemidler. 

Ortopediteknikk er et privat aksjeselskap med norske eiere, og vi er stolte av å være leverandøruavhengige.