Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller fysioterapeut, selv om det i noen tilfeller kan være til hjelp i vurderingen.

I tillegg til å ta mål til og tilpasse ortopediske hjelpemidler, kan en ortopediingeniør også gjøre vurderinger som gjelder plager knyttet til bevegelsesapparatet, og anbefale aktuelle hjelpemidler. Ingeniøren skal også kunne vurdere om det er andre tiltak som kan være mer effektive (trening, fysioterapi), eller om du bør henvises til legespesialist for nærmere utredning.

En ortopediingeniør har en 3-årig medisinsk-teknisk utdanning, etterfulgt av 2 års turnustjeneste, og dermed god kompetanse til å vurdere ulike plager. Det er likevel viktig å understreke at ortopediingeniøren ikke er en lege, og kan ikke stille diagnoser. Vi kan heller ikke henvise til offentlig spesialisthelsetjeneste eller røntgen. Dette løser vi som regel ved å skrive et notat til fastlegen din.

Mange av avdelingene har tilknyttet private legespesialister. Disse kan motta henvisning direkte fra ortopediingeniør.