Ortopediteknikk er en seriøs og ansvarlig aktør i det ortopeditekniske markedet. Vi viser respekt for våre brukere, oppdragsgiver (NAV), rekvirenter, annet helsepersonell og andre ortopeditekniske virksomheter. Samtidig er Ortopediteknikk en aktiv pådriver for utvikling av faget og et helhetlig tilbud, med økt livskvalitet for brukerne som målsetting. Dette skjer både i egen regi og i samarbeid med Ortopediske Virksomheters Landsforbund (OVL), NITO Ortopedi og Norske Ortopediteknikeres Forening (NOtF). 

Vårt verdisyn kan videre oppsummeres i følgende punkter: 

  • Vi er et privat norskeiet firma som har motstått oppkjøpsbølgen.
  • Vi betaler skatt i Norge, og driver ikke aktiv skatteplanlegging.
  • Vi har ingen leverandørbindinger og kan velge fritt blant bransjens leverandører. 
  • Vi ønsker størst mulig egen verdiskapning og produksjon innen landets grenser. Vi stoler på egne krefter og vår utvikling skjer gjennom organisk vekst. 
  • Vi bidrar aktivt til å øke bevisstheten på etisk handel, i samarbeid med OVL og leverandører
  • Vi har en avtalt fordeling av overskudd mellom eiere og ansatte. 
  • Vi har ordnede lønnsnivå og pensjonsbetingelser som er blant de beste i bransjen.