En søknad om ortopediske hjelpemidler er som regel gyldig i 5 eller 10 år. Varigheten settes av rekvirenten. Innenfor denne perioden kan brukeren selv søke om fornyelse av hjelpemiddelet, forutsatt at det er nødvendig, og at det ikke er tilstrekkelig å justere på det.

Brukeren kan bestille time direkte hos oss for fornyelse, og vi vil da ordne det som trengs av søknader. Det er ikke nødvendig med ny henvisning fra fastlege til dette. 

Etter fornyelsesperioden på 5 eller 10 år, kan fastlege forlenge perioden én gang med hhv. 5 eller 10 år. Også i disse tilfellene kan bruker bestille time direkte hos oss. Vi vil lage ferdig en erklæring som fastlegen skal signere på, forutsatt at han eller hun er enig i at behovet for hjelpemiddelet er uforandret.

Når denne doble perioden er utløpt, må bruker tilbake til legespesialist for ny søknad.

Se også artikler om søknadsprosessen og forlengelse ved fastlege.