Hvem som har rekvisisjonsrett til ortopediske hjelpemidler er fastsatt i forskriften til Folketrygdloven §10-07i. 

Full rekvisisjonsrett
Spesialist i ortopedisk kirurgi
Spesialist i fysikalsk medisin
Sykehuslege med fullmakt

Rekvisisjonsrett for ortopedisk fottøy og ortoser
Spesialist i revmatologi
Spesialist i nevrologi
Spesialist i indremedisin

Rekvisisjonsrett for ortoser til barn i det første leveåret
Spesialist i pediatri