Vi tenker oftest - med rette - på miljøpåvirkning når vi snakker om bærekraft. I tillegg handler det om en global bærekraft gjennom etiske krav i hele leverandørkjeden, og lokal bærekraft gjennom produksjon i Norge der det er mulig. Det er også nødvendig med en solid selskapsstruktur, som bærer både i gode og mindre gode år.

Du kan lese mer om vårt miljøarbeidverdisyn og etisk handel.