Frihet og trygghet som turnuskandidat

Som anbefalt av Ortopediingeniørutdanningen, en enighet i OVL og en generell skepsis hos arbeidstakerforeninger, avtaler Ortopediteknikk aldri økonomisk bindende avtaler (sponsing) så lenge du er student. Det synes vi ikke at noen skal gjøre.

Det er uheldig å havne i en situasjon der du er økonomisk bundet, når du egentlig bør ha frihet. Vi gjør derfor bare avtaler om turnustid uten økonomisk binding, og underveis i turnustiden er det være naturlig for begge å vurdere videre ansettelse.

Vi har uansett gode lønns- og arbeidsvilkår, og ønsker alle en god og lærerik tid i turnus.

Ta kontakt med den enkelte avdeling ved avdelingsleder, eller med Ortopediteknikks fagsjef Jan Olav Lohne på telefon 950 21 833 eller e-post jan.olav.lohne@ortopediteknikk.no for mer informasjon, eller snakke om muligheten for en konkret plass.