Har vandret i gangene i noen tiår

Terje Bjørnsen (61) er avdelingsleder i Rogaland, og har jobbet i Ortopediteknikk siden 1990. Først på Sandnes Sykehus, og deretter i 1993 ved tidligere Sentralsykehuset i Rogaland, nå Stavanger Universitetssykehus (SUS). 

Så langt har jeg jobbet her i 34 år, noen år til skal det vel bli, smiler han lurt.

At det har blitt så mange år, er både på grunn av kjekke og utfordrende arbeidsoppgaver og ikke minst kjekke kollegaer, forteller han.

Terje på kontoret sitt i Stavanger

Hovedavdelingen i Rogaland, med 27 ansatte, ligger i dag på Mariero. Her finnes klinikk og fagfolk, og her produseres alle ortopediske våre hjelpemidler. Ledergruppen i Rogaland befinner seg her.

Terje forteller at de også har avdeling på Sandnes, og klinikker på SUS, i Egersund, og på Revmatismesykehuset i Haugesund, i tillegg til flere andre viktige besøkssteder i Rogaland. Vi har meget godt samarbeid med dyktige fagfolk på alle disse stedene.

Kolleger i spiserommet i Stavanger

Yngre mennesker i lederstillinger

- Vi skal skape verdier og lage gode hjelpemidler. Samtidig som at det er vårt samfunnsoppdrag, må vi ha fokus på å ha det meningsfullt og gøy i jobben. Det kan bety så mangt, forteller Terje. 

Vi har en jobb å gjøre, og personlig liker jeg at ting har litt struktur.

Det strukturerte og hverdagslige er heldigvis mulig å kombinere med faglige utfordring og personlig utvikling. Han fortsetter, - vi må passe på at vi fornyer oss og kan tilby spennende oppgaver til de som ønsker det. 

Å få nye mennesker inn i selskapet, eller å rekruttere internt, er to fine måter å fornye seg på. Når folk rundt oss vet at vi gjør det, er det også en fin måte å tiltrekke seg nye flinke mennesker på, forteller han.

I Ortopediteknikk velger vi å gi muligheter, og rekrutterer gjerne internt. Terje tenkte at når tiden kom, ville han se på muligheten for å inkludere yngre mennesker i ledergruppen. 

Sander sammen med kolleger i Stavanger

Mennesker først i vår strategi 

Ortopediteknikk sin strategi sier tydelig at vi vil utvikle våre folk. Etter å ha vært i OT i 34 år, forventer Terje "det ene og det andre" fra sine kolleger, uten at han er helt spesifikk på hva han legger i det. Men som avdelingsleder, forteller han, må jeg alltid tenke – hvem kan gjøre denne jobben? Det har blitt en kontinuerlig prosess sammen med ledergruppen.

En person seilte opp som en fremtidig lederkandidat allerede da han begynte i Ortopediteknikk. Han var oppriktig interessert i faget og kom med mange gode forslag på hvordan vi kunne bli enda bedre. Det gjorde inntrykk, for i tillegg var han ganske ung. 

Velsignet med gode lederegenskaper, var han også flink til å utfordre både meg og fagleder på avdelingen, og det på mange plan. Det skadet heller ikke at han var veldig hyggelig og at latteren hans kunne høres lang vei.

Høsten 2023 dukket anledningen han hadde ventet på opp.

Sander på sitt kontor

Sander (26) Produksjonsleder

Sander forteller, - Jeg begynte min karriere som industrimontør i "Åljå¨". Jeg trivdes i den hektiske petroleumsindustrien, men holdt alltid øynene åpne for annet, noe som var meningsfullt og givende på en annen måte.  

Etter et intervju hos Ortopediteknikk, fikk jeg følelsen at, det de holder på med her, det har jeg lyst å være med på

Leder for kolleger som er dobbelt så gamle som ham

Sander startet sin karriære i Ortopediteknikk i 2017. Uavhengig av rolle, forteller han, var det å være ung, og komme inn i et firma der "alle" hadde jobbet lenge, utfordrende og givende på samme gang.

Sander forteller at han raskt grep muligheten til å lære av de erfarne kollegaene sine. Han forsto at det å lære den "gamle" metoden kunne gi ideer til nye, samtidig viste det respekt for firmaets tradisjoner. Den holdningen tror jeg var viktig for å bygge tillit hos kollegene mine, sier han.

Jeg tror det er viktig å finne en balanse med det som allerede fungerer bra i firmaet, og være åpen for nye ideer

- Det var kollegene og lederne mine som ga meg sjansen til å lære om faget og bransjen. Jeg likte å ta på meg ansvar og oppgaver. Jeg var proaktiv og tok initiativ til å løse problemer.  Det ga rett og slett mersmak å se at jeg som ansatt både kunne- og fikk påvirke. Jeg fikk rett og slett bidra til firmaets suksess.

Sander og Gudmund

Sander forteller at han hadde et ønske om å ta enda mer del i beslutningsprosesser, han ønsket å bli en del av ledergruppen. Det ble han. Nå sitter han sammen med gode og erfarne ledere og opplever å få støtte, til seg og teamet sitt.

Produksjonslederrollen var et lykketreff for ham.

Tanker om ledelse

På spørsmål om hva han tenker er oppskriften for å lykkes som leder og som ortopedisk verskted i Rogaland, tenker han seg om før han svarer. 

- Jeg mener man bør ha en klar visjon for fremtiden og sette tydelige mål. Det kan høres ut som en floskel, men det er veldig viktig. Ting blir lettere når alle vet i hvilken retning vi skal.

For å lykkes både som leder og som firma, tror jeg det kreves både hardt arbeid, dedikasjon og en stor innsats for å forbedre seg og tilpasse seg endrede forhold og behov. Kommunikasjon begge veier er viktig.

Jeg tror de fleste har godt av å ha en mentor

Jeg tror også de fleste har godt av å ha en mentor, enten en med erfaring, eller noen man ser opp til som man kan lære av. En mentor trenger ikke å være lederen din, eller en kollega, bare en du kan sparre med. 

Jeg har Terje som min mentor.

Terje og Sander

Gjennomsnittsalderen i Rogaland 

Terje forteller at gjennomsnittsalderen i avdelingen er nokså høy, så vi er nødt til å tenke fremover på hvem som skal gjøre hva. Ingen panikk, men vi ser at vi kommer til å trenge flere Ortopediingeniører, Ortopediteknikere, og kontorpersonell.

Alle vil jobbe et sted hvor folk har det bra.

Det er en god ide å investere i sine ansatte hele tiden, sier han. Alle vil jobbe et sted hvor folk har det bra, og Terje har sammen med ledergruppen fokus på muligheter og trivsel.

 

 

Felter merket med stjerne (*) må fylles ut.