Gode rutiner er viktig, og Ortopediteknikk har godkjente rutiner for kvalitet og ledelse gjennom ISO 9001:2015. Men kvalitet er også mye mer enn prosedyrehåndboka.

Hvert eneste ortopediske hjelpemiddel som produseres hos oss er egentlig en prototype. Det finnes ikke like, og resultatet blir til gjennom kunnskap, erfaring, samarbeid og nøyaktighet. Det er ikke uten grunn at det er 2 års turnustjeneste etter endt utdanning for ortopediingeniørene. Og selv med mange års erfaring og stor kompetanse møter vi alltid noe nytt. Fordi våre brukere er unike, må også hjelpemidlene være det.

Innen rehabilitering og habiltering er det ofte et tverrfaglig team med leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ortopediingeniører som sammen med brukeren ser etter de gode løsningene.

Moderne teknologi hjelper oss med stor nøyaktighet, og 3D-skanning gir oss gode modeller. Det er likevel fortsatt nødvendig med en kompetent ortopediingeniør for å fange den riktige posisjonen eller bevegelsen som gir brukeren en bedre funksjon. Samspillet mellom bruker og ortopediingeniør er helt avgjørende for et godt resultat.