(click here for english version)

 

Ledige stillinger i Ortopediteknikk AS, bruk gjerne kontaktskjemaet i bunnen av artikkelen hvis du lurer på noe.


Autorisasjon som Ortopediingeniør i Norge

Med autorisasjon som Ortopediingeniør fra det norske Helsedirektoratet, er det meste formelle på plass for å kunne jobbe som Ortopediingeniør i Norge. 

Dersom du er utdannet i et annet land, anbefaler vi å ta kontakt med Helsedirektoratet. Det er lurt å gjøre det så tidlig som mulig fordi det kan være lang saksbehandlingstid, særlig hvis du er utdannet utenfor EU.

Autorisasjonskontoret vil vurdere om utdannelsen din samsvarer med de norske kravene, og hva du eventuelt mangler før du kan få norsk autorisasjon.

Søk jobb i Ortopediteknikk

Ortopediteknikk er et stort selskap, og i utvikling. Vi både oppretter nye stillinger og må erstatte personer som slutter hos oss, derfor har vi til en hver tid ledige stillinger. Du finner stillingene underst i artikkelen vi har lenket til her, eller du kan bruke kontaktskjemaet i bunnen av denne artikkelen.Bilde av Eleanor, Chris og Frank Eleanor, Chris og Frank er alle tre Ortopediingeniører med utenlandsk utdannelse, og jobber i Ortopediteknikk i Norge

Krav om turnustjeneste eller relevant arbeidserfaring

For de som tar utdannelsen sin i Norge, er det krav om 2 års turnustjeneste ved en av de norske ortopeditekniske virksomhetene. For utenlandske ingeniører kan dokumentert arbeidserfaring kompensere for turnuskravet. Er du imidlertid nyutdannet fra et annet land, vil kravet om turnustid normalt også gjelde for deg.

Vilkårene for autorisasjon er i hovedsak at fagutdannelsen du har tilsvarer den norske, med tilstrekkelig veiledet praksis, at du behersker norsk eller et skandinavisk språk, og har kompetanse innen norsk samfunnsfag.

Les mer om regelverket på Helsedirektoratet sine sider

Regelverk - Helsedirektoratet
Turnus for ortopediingeniører - Helsedirektoratet

Ortopediteknikk som lærebedrift 

Ortopediteknikk AS er offisiell lærebedrift med alt det innebærer av formelle krav til prosess og kompetanse. Vi har erfarne veiledere ved avdelingene våre, og kan være en viktig del av din faglige utvikling.

Tidligere turnuskandidat Rakel og hennes veileder Tone, i Sandvika
Rakel Morbeck fullførte sin turnus hos Ortopediteknikk i 2023. Her kan du lese om hennes opplevelse.

Søk om turnusplass hos Ortopediteknikk

Vi tilrettelegger for turnusplasser ved alle våre hovedavdelinger, de ligger i Oslo/Ryen, Lillestrøm, Sandvika, Tønsberg, Stavanger og Førde.

Kontakter du oss innen 1. november når du går det siste utdanningsåret, blir du med i hovedvurderingen. Ledige plasser etter denne datoen tildeles fortløpende. Du kan selvfølgelig også søke en stilling som ortopediingeniør dersom du har både utdanning og praksis. Da kan vi tilrettelegge for å gjennomføre kravene fra Helsedirektoratet mens du jobber.

Midlertidig lisens mens du venter på autorisasjon

Man kan få lisens som gir deg mulighet til å jobbe som Ortopediingeniør mens du ordner det som behøves for å oppfylle vilkårene for autorisasjon.

Ortopediteknikk er en aktiv lærebedrift, og vil derfor legge til rette for å komme i gang med arbeidet, og deretter i mål med autorisasjonen. Vi kan bistå med gjennomføring av kurs, og du får relevante arbeidsoppgaver.

Generelt om å jobbe i Norge som utenlandsk

Hvis du trenger veiledning om dette, finner du her to lenker til norske myndigheters sider om å være utenlandsk statsborger med ønske om å jobbe i Norge.

Utenlandsk - Skatteetaten
Arbeidstaker som er EU/EØS-borger - UDI

 

Bilde av Sander og Gudmund i Stavanger som skanner en gipsavstøpning

Tradisjon for romslige ordninger

Ortopediteknikk har lang tradisjon for å lage fleksible ordninger for de som trenger det. Lønn, pensjon og forsikringsordninger er både konkurransedyktige og gode. I Ortopediteknikk har vi også en aktiv kurs- og konferansepolitikk. Vi skal aldri slutte å utvikle oss!

Våre ansatte og deres kompetanse er vår viktigste ressurs, og dette investerer vi i

Oppfølging, oppgaver og utfordringer

Enten du er i formell tunustjeneste eller gjennomfører veiledet praksis for å oppfylle kravene til å få autorisasjon, vil du få en fast hovedveileder som følger deg opp på daglig basis.

Du vil også ha veiledere for de ulike fagområdene du skal bli kjent med. I Ortopediteknikk tenker vi at vi lærer aller best når vi blir utfordret. Selvsagt skal vi utfordre deg i trygge omgivelser, og veileder er aldri langt unna.

Bilde av to ortopediingeniører på verkstedet i Oslo

Fleksibilitet i turnusperioden

Ved å hospitere ved flere avdelinger i Norge, og hos våre samarbeidspartnere, vil man kunne få et komplett bilde av ingeniørrollen og vårt firma.

Med klinikker i store deler av Østlandsområdet, Rogaland og Vestland vil du kunne oppleve ulike veiledere, arbeidskulturer, kompetansemiljøer og kunne glede deg over hvor variert Norge er som land. Man får selvsagt lønn i turnustiden.

Bilde av Bruno og Sam

Bruno og Sam kommer henholdsvis fra Portugal og Canada, og begge jobber ved Ortopediteknikk i Stavanger

 
Yrkesstolthet som kommer deg til gode

Ortopediteknikk er et norsk selskap og har norske eiere. Vår leverandøruavhengighet betyr at våre behandlere velger den løsningen de mener brukeren har størst sannsynlighet for å lykkes med. Det betyr at du får tilgang til å jobbe med alle tilgjengelige produkter, og lærer mer.

Uavhengighet betyr at dine faglige vurderinger kommer først. Alle leverandører stiller likt når løsning skal velges, og det er våre ansattes egen faglige vurdering som ligger til grunn. 

Bilde av en ortopediingeniør som jobber med modellering

Deltidsjobb eller sommerjobb

Vi har som tradisjon å tilby deltidsjobb eller sommerjobb ved siden av studier. I Ortopediteknikk vil du få relevante arbeidsoppgaver tilpasset kompetansen din og hva regelverket sier at du kan gjøre.

Ta kontakt med oss, gjerne direkte med den avdelingen du interesserer deg for, og ta en prat med avdelinglederen om muligheter.

Kort om Ortopediteknikk

Ortopediteknikk grunnla sin første klinikk i Oslo i 1980. Avdelingen har siden den gang vært vår største, og her ligger også vårt hovedkontor. Idag finner du oss ved 16 lokasjoner i Norge. Vi er nærmere 160 kolleger og kan med stor stolthet skilte med å ha medarbeidere fra 20 ulike land. 


Kartvisning medOrtopediteknikk lokasjoner januar 2024

Vi har mange ulike faglige bakgrunner. Vi er Ortopediingeniører, Ortopediteknikere, sykepleiere, Fysioterapeuter, Fotterapeuter, legesekretærer, funksjonærer, økonomer, og enda flere.

Grunnen til at vi trekker frem alt dette som viktig, er at vi ser på det som en styrke. Ulikheten gjør oss sterkere i møte med omgivelsene våre. I sum kan vi mer, vi forstår mer, vi oppfatter mer, vi tenker bredere, vi utfordrer hverandre, og vi heier hverandre frem. Bli en av oss!


Relevante artikler

Artikkel om Rakel Morbeck sin turnus hos Ortopediteknikk i Sandvika
Artikkel om å være ortopeditekniker-lærling hos Ortopeditekniker i Oslo

 
Kontaktskjema - vi tar kontakt med deg

Felter merket med stjerne (*) må fylles ut.