Skrevet av Erik Senstad, Ortopediteknikk AS.

Svenske Johanna Nilsson (34) og Magnus Greff (49), sønnen til en av Ortopediteknikks norske grundere, er ofte å se i tospann på Ryen. Ortopediingeniørene, begge utstyrt med skarpe blikk, moderne løsninger og tildels tørr humor, er alltid underholdende å slå av en prat med.

Vi skal bli bedre kjent med Johanna og Magnus, men først litt om MS og hjelpemidler.

MS og ortopediske hjelpemidler
 

Multippel Sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet. Ved MS blir selve «ledningssystemet» skadet og det gjør at nervesignalene forstyrres eller blokkeres. (Helsenorge.no)

Johanna forteller, - det er ikke uvanlig for MS-brukere at de har nedsatt muskelstyrke og redusert gangevne. Man kan også ha utfordringer med hendene, for eksempel redusert grep og finmotorikk, og man kan oppleve muskelspasmer.

For en litt dypere forståelse for diagnosen, anbefalte de å se denne informasjonsfilmen som ligger åpent på MS Forbundet sin Youtube-kanal.

Filmen er publisert med tillatelse fra den norske MS Forbundet

Etter at en MS-diagnose er satt, får man som regel først fysikalsk behandling. Man er gjerne under oppfølging av sin nevrolog for medisinering og kartlegging av eventuell sykdomsprogresjon, forteller de. Men på et tidspunkt vil normalt kroppen trenge hjelp, da er vi der. De yngste pasientene kommer til oss en kort stund etter sykdomsdebut, da gjerne i 40-årene. 

På et tidspunkt vil normalt kroppen trenge hjelp, da er vi der.

Fritt valg av leverandør og gode samarbeidspartnere

I Norge kan man velge hvem som skal levere sine ortopediske hjelpemidler innenfor helseforetaket, så det betyr at man kan ta med seg søknaden eller vedtaket dit man vil og få vurdering og tilpassing av utstyr. 

- Vi møter som oftest brukerne etter de har vært hos spesialisthelsetjenesten og fått en søknad på hjelpemidler. Det kan de få fra ortoped, nevrolog eller andre andre rekvirenter- eller spesialister, forteller de. Flere kommer også til Ortopediteknikk ved at deres fysioterapeut tar direkte kontakt med oss. 

Alt som kan forenkle hverdagen for en person med MS gir meg glede og motivasjon i min jobb.

Mange rekvirenter vet hvem vi er og hvordan de skal henvise, og brukere kan også ta direkte kontakt med oss for en samtale. Men, for å kunne starte opp med måltaking til hjelpemidler må man ha et vedtak om stønad. Hvis det ikke er på plass, konkluderer samtalen ofte med at brukeren må kontakte sin nevrolog for dette.

I Oslo-området har Ortopediteknikk et godt samarbeid med offentlige institusjoner som NKS Helsehus ved A-hus, og MS-Senteret Hakadal. Vi samarbeider tilsvarende med andre helseinstitusjoner i andre deler av landet, som MS-pasient kan du ta kontakt med nærmeste avdeling og finne ut mer.

Bilde av en Ortose laget hos Ortopediteknikk på Ryen

Hjelpemidler til en typisk MS-pasient

Johanna og Magnus forteller at MS-pasienters behov favner vidt. De behandler mennesker i ulik alder og med veldig ulikt behov. Mange er fortsatt yrkesaktive og ønsker å være aktive i mange år fremover. Det, sier de, gjør jobben spennende og veldig meningsfull.

Når brukeren er kalt inn for vurdering på en av våre klinikker, går man gjennom en grundig undersøkelse (anamnese). Der kartlegges behov og det bestemmes hvilket hjelpemiddel som skal søkes dekket av NAV.

Dersom det er tilstrekkelig med ett prefabrikkert hjelpemiddel kan bruker få dette med seg fra denne første timen. Dersom det er behov for mer enn "hyllevare", må det enten bestilles eller spesialproduseres. Da tar vi mål og brukeren må komme tilbake. Tiden dette tar avhenger helt av behovet og løsningen.

Når tilpassingen er gjennomført gjenstår justeringer, oppfølging og vurdering om det er behov for andre hjelpemiddel.

Tekniker Richard på Ryen jobber med en ortose
Ortopeditekniker Richard jobber med en ortose på verkstedet på Ryen

Oppfølging hos Ortopediteknikk

Oppfølgingen og frekvensen er ikke den samme gjennom hele behandlingsforløpet. Ved tilpassing av nytt hjelpemiddel må brukeren belage seg på 2 til 3 fortløpende konsultasjoner. Men når tilpassing og justeringer er gjort går hyppigheten raskt ned. Vi innkaller normalt våre MS-pasienter minst en gang i året for kontroll og oppfølgning.

Støtte fra NAV og egenandeler

En tommelfingerregel er at alt skal behovsprøves. Vår erfaring er at med en godt dokumentert søknad, vil MS-pasienter kunne få stønad til de fleste ortopediske hjelpemidler.

Løsninger som ofte er aktuelle, er ortoser til over- og underekstremiteter, eksempelvis dropfotortoser, kneortoser, håndortoser, og korsett. Det er heller ikke uvanlig å få dekket fotsenger og spesialsko.

MS er en diagnose som åpner for flere ortopeditekniske løsninger, også Funksjonelle ElektroStimulerende (FES)-produkter. FES er ett hjelpemiddel Johanna og Magnus finner det spesielt interessant å jobbe med.

Elektriske ortoser krever alltid egen søknad. Fotsenger og spesialsko har per januar 2024 en egenandel på hhv kr 490 og fra kr 725 og oppover - avhengig av type.

Du kan lese generelt om Søknadsprosessen her, eller ta direkte kontakt med en av våre avdelinger og spørre om råd spesifikt for deg. Du finner også et kontaktskjema i bunnen av artikkelen som du kan benytte.

Johanna og Magnus demonstrerer en FES-ortose på en kollega
Johanna og Magnus demonstrerer en FES-ortose på en kollega

Tar spesielt hensyn til brukeren i en vanskelig situasjon

Med søknad i hånden er uansett en gratis konsultasjon innen rekkevidde. Ved noen tilfeller, hvor vi ser at søknaden kan antas å ende med støttevedtak, starter vi prosessen allerede ved første møte. 

Med i Nevronet siden 2022

NevroNet - Oslo universitetssykehus HF er en digital plattform hvor man enten som MS-pasient, har dystoni eller nevromuskulære diagnoser, finner kontaktinformasjon og hjelp på veien videre. Både Johanna og Magnus er oppført i Fagpersonregisteret.

Plattformen er et samhandlingsprosjekt som skal heve kompetansen, og bedre samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten i Oslo kommune.

Som fagpersoner er vi begge inkludert i utviklingen av Nevronet. Vår rolle her er å være en tilgjengelig samarbeidspartner for fagmiljøene, og behandler for brukere.

Utklipp fra nettsiden til Nevronet

Samarbeidet oppleves som en anerkjennelse av vår kompetanse, og det er en tillit vi ikke behandler med lettvinthet.

Fagpersonene Johanna og Magnus

Johanna Nilsson tok sin Ingeniørutdanning i Sverige, og har jobbet med ortoser siden 2016. Ortoser ble tidlig hennes «grej» under turnusen ved Ortopediteknikk i Tønsberg. Ikke bare på grunn av kollegene som veiledet henne, men også fordi hun liker kompleksiteten.

Det byr på mye utfordringer og man er nødt til å både tenke biomekanisk og kreativt

Hun legger til: - for ikke å snakke om den kosmetiske biten! Man må lage noe som både fungerer, men som også ser bra ut. Ortoser er utrolig gøy og utfordrende, så valget å jobbe med det ble enkelt for meg. Nå jobber hun mest med voksenortoser, og brenner ekstra for elektriske ortoser og utvikling på området. Fremfor alt, sier hun, at hun elsker å hjelpe sine pasienter med utfordringene de har i hverdagen.

Ortopeditekniker Richard jobber med en ortose på versktedet på Ryen

Magnus Greff startet som tekniker-lærling i Ortopediteknikk i 1993 og tok sitt fagbrev innen ortoser. Han utdannet seg deretter seg til Ortopediingeniør i 2004, og gikk sine to år med turnus hos Ortopediteknikk frem til 2006. Han forteller at det allerede fra lærlingtiden har vært ortoser som har ligget ham nærmest. Magnus har siden arbeidet ved flere av OT sine avdelinger i Førde og Sandvika, han jobber idag mest med voksne. 

Vi møter mange brukere, prøver mange ulike løsninger, og deler mer enn gjerne kunnskapen og erfaringene våre. Enkelte av våre brukere har vi faktisk også møtt de gangene vi har holdt foredrag

Holder foredrag og presentasjoner

Med jevne mellomrom får de forespørsler om å holde foredrag om ulike tema eller løsninger de jobber med. Da er det sjelden nei å få fra de, for selv om de ved første øyekast kan virke litt introverte brenner de for å dele sin kunnskap om faget som de brenner sterkt for.

Magnus kan kontaktes på magnus.greff@ortopedikteknikk.no eller 23 00 56 00
Johanna kan kontaktes på johanna.nilsson@ortopediteknikk.no eller telefon 23 00 56 00.

Ortopediteknikk jobber med MS-pasienter ved alle avdelinger

Vi jobber med MS-pasienter ved alle våre avdelinger i Norge. Som privatperson kan du ta kontakt med oss for time eller bare en telefonsamtale, hvis du ønsker en formening om du bør oppsøke lege for videre søknad om hjelpemidler. Ta kontakt direkte eller benytt kontaktskjemaet i bunnen av artikkelen.

Som fagperson er du alltid velkommen til å kontakte oss. Hver avdeling har en fagleder som enten veileder eller ruter deg videre til en egnet fagperson.Du finner kontaktpersonene nederst på hver avdelings side.

Relevante artikler og lenker

Helsenorge har samlet viktig informasjon oMultippel sklerose (MS)
MS-forbundet i Norge sine sider: Sammen er vi sterkere - MS Forbundet
Få relevant informasjon en gang per måned rett i e-posten - meld deg på vårt nyhetsbrev

Brukerseminar i September 2024

Torsdag 5 september 2024, kl 16-18 holder Ortopediteknikk et eget mini-fagseminar for brukere med MS. Foreløpig program ser slik ut:

  • Lett servering fra kl 1600
  • Velkommen til OT, en introduksjon til MS og ortopediske hjelpemiddel
  • Elektriske ortoser, ved Johanna Nilsson og Magnus Greff
  • "Hvem har sagt det skal være enkelt", ved Alex Arvidsson
  • Hvem er MS Forbundet og hva gjør vi? v/ Kommunikasjonsleder Kristi Herje Haga

Det faglige programmet starter kl 1630 og varer til 1800. Fagpersoner fra OT vil være tilgjengelige for spørsmål før og etter foredragene. Vi har satt en foreløpig grense på 35 deltagere. Fagpersoner er selvsagt velkomne, men innholdet passer best for brukere og pårørende.

Adressen er Ryensvingen 6, 0680 Oslo.
Stedet har gratis parkering og er tilrettelagt for bevegelseshemmede med rampe og heis.

Seminaret er kostnadsfritt for deltagerne. Du kan allerede nå melde deg på seminaret.

 
Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss

Utfylt skjema sendes som e-post til vår administrasjon.

Felter merket med stjerne (*) må fylles ut.