Ortopediske hjelpemidler som finaniseres av NAV er en rettighet du som bruker har gjennom Folketrygdloven. Selv om pengene har en egen post på statsbudsjettet, vil aldri kassen gå tom. Du vil derfor alltid få de hjelpemidlene du har krav på, uavhengig av om det tilfeldigvis var mange amputerte det samme året.

I Ortopediteknikk er vi opptatt av finne de beste løsningene for den enkelte bruker, og binder oss derfor ikke til bestemte leverandører. Likevel har vi et klart samfunnsoppdrag gjennom avtalen med NAV, om å gjøre vårt beste for at pengene kan hjelpe så mange brukere som mulig. Blant annet kreves det at vi ikke velger dyrere løsninger enn det som er nødvendig.

Det er mange måter å vise samfunnsansvar på. Å følge avtaler og regler er en selvfølgelighet. Som et privat, norskeid selskap, har Ortopediteknikks styre også vedtatt et verdisyn som blant annet innebærer at vi ikke driver aktiv skatteplanlegging, og ønsker størst mulig verdiskapning og produksjon innenfor landets grenser. På denne måten går skatt fra både selskapet og de ansatte tilbake til fellesskapet istedet for ut av landet.