Logo ntord

Det kreves en spesiell spisskompetanse for å lage armproteser. Teknologien er i rask utvikling, og vi ønsker at våre brukere skal ha det beste tilbudet. Derfor samarbeider vi med Norsk Teknisk Ortopedi (NTO) på Ottestad utenfor Hamar. Siden 1989 har NTO vært den eneste leverandøren i Norge som er helt spesialisert på armproteser.

Fra NTO kommer det ortopediingeniør til våre avdelinger jevnlig for å ta mål til og tilpasse armproteser.

NTO har telefonnummer 62 57 44 44.