Klumpfot kan normalt sees på ultralyd fra uke 18

På spørsmålet hva klumpfot er, forteller ingeniørene våre at det er en relativt sjelden medfødt fotfeilstilling hvor knoklene i foten står i en unormal posisjon i forhold til hverandre. For ordens skyld opplyser de om at "definisjonen" er den som står på Oslo universitetssykehus HF sine sider.

Videre leser man at "sener og leddbånd er i tillegg for korte og stramme, og leggmusklene er mindre utviklet enn normalt. Barnets fot står i spissfotstilling samtidig som at forfoten er dreiet innover. Klumpfoten kan variere fra en mild til en meget stiv feilstilling". 

Vi har fått tillatelse til å lenke til denne filmen på omlag 5 minutter som forklarer det meste, og veldig godt. 

 

Behandling av klumpfot

På det offentlige nettstedet Helsenorge kan man lese at 1,4 av 1000 barn blir født med klumpfot. I Norge betyr dette anslagsvis 50-60 barn i året.

Karen og Gro forteller at klumpfot normalt kan ses på ultralyd fra uke 18, men endelig diagnose settes ikke før etter fødsel. Behandlingen starter også gjerne så fort som mulig, gjerne allerede den første uken.

I Norge behandles klumpfot først ved sykehus. Involverte er normalt ortoped, fysioterapeut og ortopediingeniør. Behandlingen kan omfatte seriegipsing, skinnebehandling, ortoser, fysioterapi og annet. 

Bilde av to fagpersoner som jobber på et ortopedisk verksted

I Oslo-området samarbeider Ortopediteknikk med Akershus Universtitetssykehus og Ullevål Sykehus om behandling av klumpfotbarn. Der deltar våre ingeniører på tverrfaglige klinikker sammen med barneortopeder og fysioterapeuter. Et slikt samarbeid har Ortopediteknikk også med sykehus flere andre steder i landet.

Hvilken rolle har ortopediingeniøren og når kommer vi inn i forløpet? 

- Som ortopediingeniører kommer vi normalt inn i bildet når barnet er ca 3 måneder gammelt. Da er de som oftest ferdige med gipseperioder og eventuelt operasjon. Ortopediingeniøren er normalt den som leverer og tilpasser hjelpemidlene barna skal bruke, forteller Gro.

Vi møter barna hyppigst i starten av behandlingen hos oss. Når de er små kan de være innom en gang i måneden. Etter hvert som de blir eldre handler det normalt om tverrfaglig oppfølgning hver 3. eller 6. måned frem til de er 5 år. Etter dette, kanskje en gang i året og etter behov. Barna bruker ortoser vanligvis frem til fylte 5 år, men noen må fortsette med ortoser i flere år etter det.

NAV dekker normalt all behandling av klumpfot.

Bilde av ortose som tilpasses et barn

Barn med klumpfot og fysisk aktivitet

Karen forteller, - Erfaringen vår tilsier at barn med klumpfot i utgangspunktet kan være med i aktiviteter på lik linje med andre barn på samme alder. Noen barn med klumpfot kan bli fortere slitne i foten/ føttene enn friske barn, så det er lurt å se an litt. Og, for noen barn kan det være vanskelig å gå i ujevnt terreng eller i oppoverbakker. 

Ortopediske spesialsko og fotsenger

Dersom barna trenger hjelpemidler til én eller begge føtter, er det ikke uvanlig at man bruker spesialsko som avlaster og korrigerer feilstillinger. Noen barn har to nokså ulike føtter, man kan ha bredere føtter enn normalt, andre igjen trenger ekstra stabile sko. Dette kan spesialsko og fotsenger hjelpe med.

Bilde av ingeniør som tilpasser skinne
 

Opparbeidet kunnskap og erfaring etter studiet

Gro og Karen forteller at det nokså begrenset undervisning om denne tilstanden i ortopediingeniør-studiet. Diagnosen blir gjennomgått, men det ingen fordypning i dette. Det betyr at dette er en kunnskap ikke alle har.

Så i tillegg til lang erfaring med klinisk arbeid, drar Gro, Karen og andre kolleger i Ortopediteknikk ofte på kurs og kongresser hvor de henter med seg og deler kunnskap med kollegene sine.Som oftest er kongressene internasjonale og i utlandet.

Behandling og hjelpemidler til klumpfot nødvendigvis er et nisjefelt sammenliknet med mange andre diagnoser. Men de forteller stolt, at i forhold til antallet årlige tilfeller, har vi svært mange som kommer til oss. Vi tror det er fordi vi har god kunnskap om dette.

Hvem kan du kontakte i Ortopediteknikk?

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss - som privatperson eller helsepersonell - foreslår vi at du henvender deg direkte til avdelingene våre i Oslo, Stavanger, Tønsberg, eller Lillestrøm. 

Du kan også bruke kontaktskjemaet nederst på siden, da når du oss sentralt i Ortopediteknikk.

 

Relevante lenker

Klumpfot - Helsenorge 
Klumpfot - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no) 
Klumpfot, Nordbyhagen - Akershus universitetssykehus HF (ahus.no) 
Klumpfot – Store medisinske leksikon (snl.no)
Facebook - det finnes en gruppe på Facebook

Felter merket med stjerne (*) må fylles ut.