Et ferdig hjelpemiddel skal være tilpasset og justert slik at det passer og har riktig funksjon. Noen ganger kreves det litt tilvenning før man klarer å kjenne godt nok etter. Dersom det i tiden etter tilpassing kreves ytterligere justeringer for et fullgodt resultat, regnes dette som en del av tilpassingen.

Noen ganger endrer kroppen eller funksjonsnivået seg. Da kan det bli nødvendig å justere hjelpemiddelet også. Det er viktig at du tar kontakt med avdelingen din hvis det oppstår behov for justering.

Ved skader eller slitasje kan det også bli aktuelt å reparere hjelpemiddelet. Vi vil alltid gjøre en vurdering av om det vil lønne seg å reparere eller om vi bør lage et nytt hjelpemiddel.

Dersom hjelpemiddelet har mekaniske ledd eller bærende deler bør vi ha en kontroll minst hvert år, noen ganger oftere, for å oppdage slitasje som kan føre til at hjelpemiddelet brekker eller blir ødelagt på en annen måte. Dette vil ortopediingeniøren avtale med deg.