Det finnes mange ulike proteser. Fra å fylle ut i skoen for en manglende tå, til proteser som erstatter hele benet. Vi lager kun benproteser i Ortopediteknikk. Armproteser leveres i samarbeid med NTO, som har faste klinikkdager på de fleste hovedavdelingene.

En protese består av en spesiallaget hylse som passer på den gjenværende stumpen. Hylsen fungerer både som bæring og oppheng, og gir stabilitet. Nedenfor hylsen monteres ulike komponenter som fot, kne og ulike adaptere som gir korrekt høyde og vinkel på hylsen.

De fleste proteser er rent mekaniske, men det blir stadig mer vanlig å bruke elektroniske komponenter for å gi bedre stabilitet og trygghet. I framtida vil vi kunne se viljestyrte proteser. Dette drives det aktiv forskning på idag.

Mange trenger flere proteser til ulikt bruk. Vi lager ofte dusjprotese for de som ønsker å kunne stå når man dusjer. For de som driver aktiv idrett må man som regel lage egne løpe- eller aktivitetsproteser. NAV dekker slike proteser for de under 26 år. Er man eldre må man betale en egenandel.

Det er mange ulike komponenter å velge mellom når man skal lage protese. Ortopediingeniøren er avhengig av et godt samarbeid med deg som bruker for å finne det riktige oppsettet.